VVS-verktyg i form av kopparrör.

Våra tjänster

Det här är några exempel på tjänster som vi erbjuder och som vi kan hjälpa dig med.

Värme

  • Installation av bergvärmeanläggningar och luft-vattenpumpar.
  • Utbyten av radiatorer och värmerör.

Vattensystem

  • Inkoppling av kommunalt vatten, filteranläggningar och pumpinstallationer.
  • Bevattningssystem för trädgård.

Avloppsanläggningar

  • Inkoppling av kommunalt avlopp och reningsanläggningar.
  • Rensning av avlopp.

Pumpar

  • Nyinstallation, utbyte och service av djupbrunnspumpar, ejektorpumpar och sugpumpar.

Vattenteknik

  • Reningsanläggningar och filteranläggningar utefter problematik som järn, kalk, mangan och smak, samt lukt.

Service

  • Badrumsrenoveringar, byte av kranar och toaletter med mera.